NL

Kraamzorg Sneek

Je bent in verwachting. Gefeliciteerd! De Kraamvogel levert kraamzorg in en rondom Sneek. Dat doen we met een hecht en geschoold team, met als doel om ouders en hun kinderen een zorgeloze kraamtijd te geven. We werken nauw samen met de verloskundigenpraktijken in en om Sneek en het Antonius ziekenhuis in Sneek.

Onze zorg in Sneek

Een goede start voor je gezin. Daar helpen wij je mee. We bieden je alle ondersteuning om na de kraamtijd je baby goed te verzorgen, te voeden en te leren kennen. Als de kraamtijd voorbij is, is het gezin 100% voorbereid om de zorg voor de baby vol vertrouwen zelf op te pakken. Binnen die kraamzorg in Sneek streven we naar:

  • Een gespecialiseerde kraamverzorgende bij een thuisbevalling
  • Betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring
  • Extra ondersteuning bij borstvoeding

Wil je tijdens je kraamtijd op antroposofische wijze begeleid worden? Ons team van kraamverzorgenden in Sneek is hiervoor extra geschoold en kan jou en je gezin antroposofische kraambegeleiding bieden.

De Kraamvogel in Sneek

De Kraamvogel levert kraamzorg in heel Noord-Nederland. In Friesland bieden we kraamzorg door de hele provincie. In de omgeving Sneek bijvoorbeeld in Bolsward, Witmarsum, Makkum, Hindelopen, Woudsend, Balk, Follega, Langweer, Scharnegoutum, Boazum, Wommels, Akkrum, Grouw, Irnsum, Wijckel, Sondel, Lemmer, Nijemirdum, Oudemirdum, Mirns, Bakhuizen, Hemelum, Warns, Stavoren, Molkwerum, Koudum, Workum, Harich, Elahuizen, Kolderwolde, Oudega, It Heidenskip, Gaastmeer, Sloten, Tjerkgaast, Heeg, IJlst, Hommerts, Ferwoude, Gaast, Allingawier, Exmorra, Schraad, Cornwerd, Wons, Zurich, Kimswerd, Arum, Pingjum, Schettens, Lollum, Waaxens, Burgwerd, Kubaard, Spannum, Winsum, Baard, Oosterlittens, Roodhuis, Rauwerd, Hidaard, Britswerd, Wiuwerd, Jorwert, Mantgum, Weidum, Oosterwierum, Poppenwier, Dearsum, Terzool, Irnsum, Reduzum, Wytgaard, Wirdum, Grou, Warten, Wergea, Longerhouw, Tjerkwerd, Nijland, Blauwhuis, Abbega, Parrega, Oosthem, Folsgare, Ysbrechtum, Goenga, Offingawier, Oppenhuizen, Jutrijp, Sibrandaburen, Gauw, Uitwellingerga, Terherne, Oldeboorn, Oosterzee, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Munnekeburen, Scherpenzeel en Bantega.

Benieuwd of wij ook te vinden zijn bij jou in de buurt? Doe de postcode-check.

Poliklinische bevallingsassistentie in Antonius ziekenhuis Sneek

De Kraamvogel heeft een nauwe samenwerking met het Antonius ziekenhuis Sneek met de verloskundigen die hier de poliklinische bevallingen begeleiden. Beval je poliklinisch dan is er naast de verloskundige de zorg van een kraamverzorgster van de Kraamvogel. Zij kan continu bij je zijn en jou en je partner ondersteunen bij de bevalling. Mag je al snel naar huis na de bevalling? De kraamverzorgster gaat met je mee om jou ook thuis te begeleiden en de eerste adviezen te geven voor jou/jullie en je kindje.

Nienke en Tineke, onze intakers

Kraamverzorgenden Nienke en Tineke verzorgen de intakes voor Friesland. Ze vertellen: “Dit is een hele leuke afwisseling en aanvulling op ons werk. Twee weken na inschrijving van de klant is het eerste contactmoment. Ze krijgen een welkomstelefoontje van ons en we sturen via de mail of brief wat informatie die naar onze website verwijst.

Rond de 28e week is het tweede contactmoment en maken we een afspraak voor een huisbezoek of een telefonische intake. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid wat je kunt verwachten van je kraamtijd. Ook willen we een duidelijk beeld krijgen van jouw behoeften en persoonlijke situatie, zodat wij de kraamzorg zo kunnen regelen dat dit goed bij je past en je kraamverzorgende weet wat belangrijk voor je is.

In de achtste maand zetten we nog even de puntjes op de i, door middel van het sturen van een e-mail of een brief waarin je aan kunt geven of er veranderingen zijn gedurende je zwangerschap wat van invloed kan zijn op je kraamtijd. Natuurlijk staan we dag en nacht klaar voor al je vragen, zeven dagen per week. Zo kunnen we jouw gezin de kraamzorg geven die bij je past en jullie helpen met een goede start!”

Intaker zijn is een hele leuke afwisseling en aanvulling op mijn werk.“ Kraamverzorgster Nienke

Partners

De Kraamvogel Sneek werkt veel samen met andere instellingen in de kraamzorg. Daar zijn we blij mee en trots op. Samen zorgen we ervoor dat jij een zorgeloze zwangerschap, bevalling en kraamtijd hebt.

Antonius ziekenhuis Sneek

Verloskundig centrum Sneek

Verloskundigenpraktijk Bolsward

Verloskundige Praktijk Runom

Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland

Verloskundige Praktijk It Bertehus

Verloskundigenpraktijk Swanneblom

Ik ben trots op mijn werk als kraamverzorgende, omdat ik mijn kennis en ervaring in samenwerking met de verloskundige over mag brengen aan een vader en moeder in de meest bijzondere tijd van hun leven.“ Kraamverzorgster Lenie