NL

Kraamzorg Leeuwarden

Je bent in verwachting. Gefeliciteerd! De Kraamvogel levert kraamzorg in en rondom Leeuwarden. Dat doen we met een hecht en geschoold team, met als doel om ouders en hun kinderen een zorgeloze kraamtijd te geven. We werken nauw samen met de verloskundigenpraktijken in en om Leeuwarden en het ziekenhuis MCL in Leeuwarden.

De beste kraamzorg in Leeuwarden

Wij helpen je graag met een goede start voor je gezin. We bieden je alle ondersteuning om na de kraamtijd je baby goed te verzorgen, te voeden en te leren kennen. Ons doel: 'Als de kraamtijd voorbij is, is het gezin 100% voorbereid om de zorg voor de baby vol vertrouwen zelf op te pakken.' Binnen die kraamzorg in Leeuwarden streven we naar:

  • Een gespecialiseerde kraamverzorgende bij een thuisbevalling
  • Betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring
  • Extra ondersteuning bij borstvoeding

Wil je tijdens je kraamtijd op antroposofische wijze begeleid worden? Ons team van kraamverzorgenden in Leeuwarden is hiervoor extra geschoold en kan jou en je gezin antroposofische kraambegeleiding bieden.

De Kraamvogel in Leeuwarden

De Kraamvogel levert kraamzorg in heel Noord-Nederland. In Friesland bieden we kraamzorg door de hele provincie. In de omgeving Leeuwarden komen wij onder andere in Deinum, Stiens, St Annaparochie, Akkrum, Wommels, Winsum, Hardegarijp, Marssum, Menaldum, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Vrouwenparochie, Nij Altoenae, Zwarte Haan, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Wier, Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum, Franeker, Ried, Nieuwebildtzijl, Oude Leije, Hijum, Finkum, Stiens, Britsum, Hallum, Marrum, Wester-Nijkerk, Ferwert, Holwerd, Wyns, Bartlehiem, Birdaard, Wanswert, Reitsum, Dokkum, Oostrum, Anjum, Oosternijkerk, Ternaard, Hantum, Foudgum, Lioessens, Paesens, Blije, Brantgum, Roodkerk, Oentsjerk, Munein, Rinsemageest, Damwoude, Broeksterwoude, Gytsjerk, Tytsjerk, Suwald, Goutum, Lekkum, Boksum, Jellum, Spannum, Oosterlittens, Baard, Britwerd, Oosterend, Bozum, Mantgum, Hidaard, Wiuwert, Tzum, Dronrijp, Roodhuis, Oosterwierum, Weidum, Wytgaard, Ruduzum, Wirdum, Warten, Wergea, Grouw, Poppenwier, Irnsum, Broeksterwoude, Damwoude, Aclum, Hitzum, Peins, Zweins en Slappeterp.

Wil je weten of we actief zijn bij jou in de buurt? Doe de postcode-check.

Techumerpleats Leeuwarden

De Kraamvogel is ook gevestigd in de Techumerpleats, dit is een gloednieuw gezondheidscentrum in de wijk De Zuidlanden in Leeuwarden, gevestigd in een gerenoveerde boerderij in Techum. Voor informatie over kraamzorg of inschrijving is er elke maandagochtend iemand aanwezig van de Kraamvogel.

Onze intakers

Benieuwd wie de intakegesprekken in Friesland doen? Dat zijn Nienke en Tineke. Zij zijn allebei kraamverzorgenden en daarnaast intakers. Twee weken na inschrijving zullen zij contact opnemen. Ze maken kennis via de telefoon en sturen dan een mail of brief met extra informatie. Rond de 28e week van je zwangerschap nemen ze wederom contact op. Er wordt dan gevraagd wat jouw wensen en verwachtingen zijn. Onze intakers zoeken op basis van die informatie een geschikte kraamverzorgende voor jou.

In de 8e maand wordt er gekeken of er veranderingen in jouw leven. Wie weet hebben deze veranderingen invloed op jouw behoeften. Nienke of Tineke stuurt dan een mail of brief. Natuurlijk staat ons hele team dag en nacht klaar voor al je vragen, zeven dagen per week. Zo kunnen we jouw gezin de kraamzorg geven die bij je past en jullie helpen met een goede start!

Natuurlijk staan we dag en nacht klaar voor al je vragen, zeven dagen per week. Zo kunnen we jouw gezin de kraamzorg geven die bij je past en jullie helpen met een goede start!“ Kraamverzorgster Nienke

Poliklinische bevallingsassistentie in MCL Leeuwarden

De Kraamvogel heeft een nauwe samenwerking met het MCL ziekenhuis in Leeuwarden en met de verloskundigen die hier de poliklinische bevallingen begeleiden. Beval je poliklinisch? Dan is er naast de verloskundige, de zorg van een kraamverzorgster van de Kraamvogel. Zij kan continu bij je zijn en jou en je partner ondersteunen bij de bevalling. Mag je al snel naar huis na de bevalling? De kraamverzorgster gaat met je mee om jou ook thuis te begeleiden en de eerste adviezen te geven voor jou/jullie en je kindje.

Onze partners in kraamzorg

De Kraamvogel Leeuwarden werkt veel samen met andere instellingen in de geboortezorg. Daar zijn we blij mee en trots op. Samen zorgen we voor een zorgeloze zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs

Verloskundigenpraktijk Dochter en Zn

Verloskundige Pia Leeuwarden

Verloskundigenpraktijk Stiens en omgeving

Homecare Verloskunde

Verloskundige praktijk In Nij Begjin

Swanneblom verloskundigenpraktijk

Verloskundepraktijk de Tantes

Verloskundigepraktijk Vollemaan

Verloskundigenpraktijk Dokkum e.o. Catharina Schrader

Verloskundepraktijk It Bertehus

Ik ben trots op mijn werk als kraamverzorgster, omdat ik met veel liefde, passie en plezier de ouders en hun pasgeboren baby een goede start wil meegeven voor het gezin. Samen met de verloskundige kijken we wat het beste bij jullie past en zorgen we er samen voor dat de ouders, broers en zussen er na een onvergetelijke week vol vertrouwen zelf tegenaan kunnen!“ Kraamverzorgster Tineke