NL

Koszty i informacje dotyczące ubezpieczenia

Mamy umowę ze wszystkimi ubezpieczycielami w Holandii. Zatem zawsze możesz się do nas zgłosić, aby uzyskać opiekę położniczą.

Twój ubezpieczyciel pokryje koszt opieki położniczej w ramach Twojej podstawowej polisy ubezpieczeniowej, musisz mieć jedynie niewielki wkład własny. Informacje na ten temat można uzyskać od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Udzieli ono również informacji na temat tego, jaki jest maksymalny zwrot kosztów za opiekę położniczą i pomoc laktacyjną oraz powiadomi Cię, jaka jest wysokość wkładu własnego.