Veelgestelde vragen over het coronavirus

Op deze pagina lees je de veelgestelde vragen met betrekking tot het coronavirus.
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2023

Veelgestelde vragen

Verlenen jullie nog kraamzorg?

Ja, de Kraamvogel blijft kraamzorg verlenen en assisteert bij bevallingen. Wij zetten echter geen kraamverzorgenden in die het coronavirus hebben. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Welke extra maatregelen nemen jullie en de kraamverzorgenden om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen?

De Kraamvogel volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast nemen wij als kraamzorgorganisatie de maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben daarom zelf ook maatregelen genomen. Zo verkleinen we de kans op besmetting en zorgen ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan. Dat is de volgende maatregel:

 • Opstartzorg is de zorg die je krijgt als je bent bevallen in het ziekenhuis of geboortehuis en je naar huis mag. Kom je in de avond of in de nacht thuis? Tussen 18.00 uur en 08.00 uur ontvang je dan opstartzorg wanneer je hier nadrukkelijk om vraagt of wanneer dit medisch noodzakelijk is. De opstartzorg vindt bij voorkeur bij jou thuis plaats, maar kan ook telefonisch plaatsvinden.

Wat kan ik doen om tijdens de kraamweek besmetting zoveel mogelijk te voorkomen?

Om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen vragen wij je de volgende maatregelen te nemen:

 • Hygiënisch handelen: handen wassen, niezen in de elleboog, snuiten in een tissue en meteen weggooien en hierna weer handen wassen.
 • Geen handen geven.
 • Bij klachten als hoesten, keelpijn, (neus)verkoudheid en koorts meteen contact opnemen met verloskundige en kraamverzorgende.
 • Zo min mogelijk andere gezinsleden toelaten op de babykamer als de kraamverzorgende aanwezig is en daarbij zoveel mogelijk afstand te houden tot elkaar.

Krijg ik kraamzorg als iemand binnen mijn gezin Corona heeft of klachten heeft die hier op lijken? En hoe verloopt de kraamweek dan?

De Kraamvogel levert kraamzorg als iemand binnen het gezin Corona heeft of klachten heeft die hier op lijken. Wel nemen wij extra maatregelen om verspreiding te voorkomen en voor de veiligheid van onze kraamverzorgenden.

 • Bij een bewezen besmetting zullen wij een minimaal aantal uren kraamzorg (thuis) verlenen in combinatie met Zorg op afstand. Dat betekent dat wij niet alleen bij jou thuis komen maar ook telefonisch of via beeldbellen jou zullen ondersteunen.
 • De kraamverzorgende maakt zo weinig mogelijk direct fysiek contact bij het leveren van zorg. Ze draagt beschermde materialen: bril, handschoenen, een mondkapje en een schort.
 • Het mondkapje en de kleren van de kraamverzorgende mogen niet nat worden:
  a) Je kunt in het begin vaak niet douchen. De kraamverzorgende zal je assisteren bij jezelf wassen als je nog niet zelfstandig kunt douchen.
  b) De kraamverzorgende zal de baby op het aankleedkussen wassen als jij of je partner niet in staat zijn je baby zelf (met instructie) in bad te doen.
 • De kraamverzorgende zal de ruimte waar je verblijft, de wc, deurknoppen en lichtschakelaars extra schoon maken.
 • De kraamverzorgende zal telefonisch overleggen met de verloskundige.

Daarnaast wordt van jou en je gezin gevraagd:

 • Zoveel mogelijk zelf de verzorging van je baby op je moeten nemen met instructie van de kraamverzorgende, mits dit mogelijk is.
 • Als je verschillende toiletten hebt, liefst alleen het toilet dat het meest dichtbij is te gebruiken.

Is er een vermoeden van besmetting? Dan verlenen wij gewoon kraamzorg bij jou thuis, mits wij beschikken over voldoende beschermingsmaterialen zoals mondkapjes, handschoenen en schorten met lange mouwen.

(Hoe) krijg ik opstartzorg als ik net uit het ziekenhuis kom?

Opstartzorg is de zorg die je krijgt als je bent bevallen in het ziekenhuis of geboortehuis en je naar huis mag. De kraamverzorgende komt dan een paar uur om jullie op weg te helpen. Bijvoorbeeld met het opmaken van het bedje, het ondersteunen bij de voeding en het beantwoorden van jouw eerste vragen over de zorg voor je baby.

Kom je in de avond of in de nacht thuis? Tussen 18.00 uur en 08.00 uur ontvang je dan opstartzorg wanneer je hier nadrukkelijk om vraagt of wanneer dit medisch noodzakelijk is. De opstartzorg vindt bij voorkeur bij jou thuis plaats, maar kan ook telefonisch plaatsvinden.

Blijven jullie bij bevallingen assisteren?

Ja, de Kraamvogel blijft assisteren bij bevallingen wanneer er geen klachten zijn. Wel zullen wij extra hygiënische maatregelen nemen.

Assisteren jullie bij bevallingen als iemand binnen mijn gezin Corona heeft of klachten die hier op lijken?

Wanneer er binnen het gezin iemand bewezen besmet is verlenen wij gewoon partusassistentie, mits er voldoende beschermingsmaterialen aanwezig zijn.

Kunnen mijn kinderen nog wel thuis opgehaald worden door bijvoorbeeld opa en oma als mijn bevalling is begonnen?

Ja, je kind(eren) mag/mogen opgehaald worden als je bevalling is begonnen. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verloskundige.

Mag er kraamvisite komen?

Je kunt kraamvisite ontvangen. Wel willen we je vragen om geen kraamvisite te ontvangen met coronaklachten. Zowel jij als kraamvrouw als je pasgeboren baby kunnen extra kwetsbaar zijn.

Komt mijn verloskundige nog om controles uit te voeren?

We adviseren je om contact op te nemen met je verloskundige om te bespreken hoe zij precies de controles uitvoert.

Moet ik in het ziekenhuis bevallen of juist thuis?

Op dit moment hebben vrouwen de keuze of zij in het ziekenhuis met de eigen verloskundige willen bevallen, of toch thuis. Dit zou wel eventueel kunnen veranderen. Neem bij twijfel contact op met je verloskundige.

Krijg ik een kraamverzorgende die gevaccineerd is? Of mag ik vragen naar een kraamverzorgende die gevaccineerd is?

Wij adviseren alle medewerkers om zich te laten vaccineren. Wij gaan ervan uit dat het merendeel van onze medewerkers, gezien het belang van het vaccineren, dit ook daadwerkelijk doet. Maar de keus is uiteindelijk aan de medewerker zelf. Wij registeren niet of en wie is gevaccineerd. Dit mogen wij als werkgever ook niet doen. In verband met de privacy doen wij dan ook geen mededelingen over het al dan niet gevaccineerd zijn van individuele medewerkers.

We verwachten dat onze klanten hier respectvol mee omgaan en de kraamverzorgende niet zullen bevragen over het wel of niet laten vaccineren. Onze kraamverzorgenden hoeven hier ook geen mededelingen over te doen.

Verloopt een infectie met het coronavirus ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. (bron: NVOG)

Kan mijn ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie). (bron: NVOG)

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is. (bron: NVOG)

Mag ik borstvoeding geven als ik besmet ben?

Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in je nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. (bron: NVOG)

Ik wil geen kraamzorg meer, kan ik annuleren?

Wij adviseren jou om met ons contact op te nemen om dit te bespreken. Wij bieden namelijk ook andere mogelijkheden aan om jou te ondersteunen. Bijvoorbeeld telefonisch. Dan komt de kraamverzorgende niet bij jou thuis maar kan zij jou toch op weg helpen in je kraamweek.

Ik wil minder uren kraamzorg, kan dat?

Wij adviseren jou om met ons contact op te nemen om dit te bespreken. Wij bieden ook andere mogelijkheden aan om jou te ondersteunen. Bijvoorbeeld telefonisch. De kraamverzorgende komt dan bijvoorbeeld een paar dagen (of een paar uur per dag) bij jou thuis en zal jou dan verder telefonisch ondersteunen.

Heb je andere vragen over je zwangerschap, bevalling en baby met betrekking tot Corona?

Op de website van het KNOV vind je een Q&A. Heb je meer vragen? Kijk dan op de website van je verloskundige. Daar vind je ook vaak informatie over het virus. Ook kun je telefonisch contact opnemen met je verloskundige.

Deel deze pagina