Hoeveel uren kraamzorg?

Iedere kersverse moeder in Nederland krijgt standaard 49 uur kraamzorg. Maar afhankelijk van je persoonlijke situatie kan dit voor jouw gezin meer of minder zijn. Dit hangt van een aantal dingen af, zoals: hoe is het met jouw gezondheid en de gezondheid van de baby(‘s) in je buik en hoe verloopt je zwangerschap?

Het aantal uren kraamzorg dat je krijgt ligt tussen de 24 uur en 80 uur, verdeeld over 8 dagen. Soms krijgt een gezin 10 dagen zorg. We bespreken dit met je tijdens het intakegesprek en geven je een indicatie van het aantal uren. Dit berekenen we met behulp van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Alle kraamzorgorganisaties, verloskundigen, zorgverzekeraars en huisartsen gebruiken dit om zorg op maat te kunnen leveren.

Misschien blijkt bij je bevalling of in de kraamweek dat jouw gezin meer of minder kraamzorguren nodig heeft dan we oorspronkelijk hadden ingeschat. We bekijken jullie situatie op het moment dat de zorg in gaat. Dan stellen we de uren in overleg met je verloskundige vast (herindicatie). Het daadwerkelijk aantal kraamzorguren kan mede afhankelijk zijn van je woonplaats, de periode waarin je bevalt en de datum van inschrijving.

fam-waart2015-10-23

Zo nodig kun je gebruikmaken van extra zorg

  • Drie dagdelen extra zorg vóór of ná de kraamweek als je gebruikmaakt van ons kraamzorgarrangement. Dit is bedoeld voor gezinnen die voor meer zorg en hulp in de kraamweek niet kunnen terugvallen op familieleden of vrienden, maar dit wel nodig hebben of prettig vinden.
  • Uitgestelde kraamzorg of couveuse-nazorg als je baby na de kraamperiode thuiskomt uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een verblijf in de couveuse. Deze zorg bestaat vooral uit voorlichting en advies. Vraag bij je zorgverzekeraar na onder welke omstandigheden je uitgestelde kraamzorg vergoed krijgt.
Deel deze pagina