NL

Jouw belangen en privacy

Je wilt natuurlijk zeker weten dat de Kraamvogel een gedegen kraamzorgorganisatie is. We hebben onze zaken ook achter de schermen uitstekend op orde.

Jouw gegevens zijn veilig

De gegevens die nodig zijn om jou kraamzorg te kunnen leveren, nemen wij op in onze administratie (je naam, adres, leeftijd, informatie over je gezondheid.) Deze gegevens worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat wij jouw gegevens zonder jouw toestemming nooit aan derden geven.

Voor de hielprik, gehoortest en inzet van kraamverzorgenden buiten kantooruren worden gegevens binnen onze organisatie uitgewisseld. Je hebt het recht te weten welke gegevens dit zijn en je kunt ze altijd inzien en laten wijzigen.

Cliëntenraad behartigt jouw belangen

De Cliëntenraad is een belangrijk, onafhankelijk adviesorgaan dat ons helpt om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven verbeteren. De Cliëntenraad behartigt de belangen van jou en al onze andere klanten op basis van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen. De raad volgt ons beleid nauwkeurig en gaat na of we in het belang van onze klanten werken. Ook geeft de raad hierover advies aan de directie van de Kraamvogel. Neem contact op met de Cliëntenraad als je vragen of suggesties hebt of lid wilt worden.

De Kraamvogel
T.a.v. de Cliëntenraad
Postbus 68
1440 AB Purmerend
clientenraad@dekraamvogel.nl

Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die we met jou en andere partijen maken.

Meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons om goed te reageren bij (mogelijke) signalen van geweld en mishandeling in huiselijke kring. Het is een wettelijk verplichte meldcode.