NL

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is een combinatie van leren en werken. Je kunt kraamverzorgende worden door de BBL-opleiding Verzorgende IG te volgen met als uitstoom kraamzorg.

Een aantal ROC’s in Nederland (bijvoorbeeld ROC Midden Nederland) verzorgen de BBL-opleiding verzorgende IG met uitstoom kraamzorg.

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor deelnemers die graag in de kraamzorg willen gaan werken. Het accent ligt op de kraamzorg, maar als verzorgende-IG kun je ook aan het werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of verpleegverzorgingshuizen en thuiszorg. Daarom komen ook deze onderdelen in de opleiding voor.

Je kunt hier meer informatie vinden

Veelgestelde vragen

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Omdat deze Verzorgende-IG opleiding (die normaal gesproken drie jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden. De deelnemer kan op basis van de onderstaande diploma’s individuele vrijstellingen krijgen:

  • Verzorgende C + D;
  • MDGO-vz;
  • Bejaardenverzorgende/ gezinsverzorgende;
  • Branche erkende opleiding kraamverzorgende;
  • Pedagogisch werk niveau 3 uitstroom kinderopvang;
  • Maatschappelijke zorg niveau 3.

De voorkeur gaat uit naar deelnemers met diploma* maatschappelijke zorg of pedagogisch medewerker. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande eisen kan de plaatsingscommissie van de opleiding Verzorgende-IG toetsen of plaatsing op basis van vooropleiding en/of werkervaring toch mogelijk is.
* Bij diploma niveau 3 (MZ, PW): diploma moet minimaal 3 jaar oud zijn, anders zijn er extra kosten aan de opleiding verbonden i.v.m. financieringseisen van OC&W.

Deelnemers zonder diploma:
Een student die afstroomt van een niveau 4-opleiding in zorg en welzijn kan op basis van reeds behaalde resultaten in aanmerking komen voor de genoemde individuele vrijstellingen en kan ook deel nemen aan het opleidingstraject.

Overige toelatingseisen:

  • Nederlands en rekenen gemiddeld op 2F niveau. Bij twijfel wordt voor aanvang van de opleiding een TOA-toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen om het niveau te bepalen);
  • Leeftijd: minimaal 21 jaar;
  • Toelatingsassesment door kraamzorgorganisatie;
  • Een dienstverband van minimaal 20 uur per week bij een kraamzorgorganisatie (exclusief lesdagen).

Hoe weet ik of een kraamzorgorganisatie leerplekken heeft?

De meeste kraamzorgorganisaties geven dit aan op hun website (vacature leerling kraamverzorgende). Bedenk dat ook al start een opleider meerdere keren per jaar met een opleiding, een leerbedrijf zelf bepaalt of en hoe vaak zij leerplekken beschikbaar stellen. Praktisch is dan ook om in je zoektocht eerst bij het leerbedrijf te beginnen voordat je je aanmeldt bij een opleider.

Krijg ik een salaris?

Ja bij de meeste bedrijven krijg je bij een BBL traject een contract met een leerarbeidsovereenkomst. Vanuit de Cao kraamzorg word je inschaling bepaald. Het is wel goed om van tevoren duidelijk met je leerbedrijf af te stemmen hoe jouw contractbepalingen eruit gaan zien.

Wordt de opleiding bekostigd?

Dit wordt niet vanuit de Cao geregeld. Sommige leerbedrijven betalen de opleiding voor jou, anderen doen dit niet. Ook opleidingsuren behoren soms wel tot kosten die het leerbedrijf op zich neemt, maar soms is dit eigen tijd voor de leerling. Goed om dus duidelijk uit te vragen bij je leerbedrijf.

Bij de Kraamvogel worden de opleidingskosten betaald en krijg je een leer-arbeidscontract op basis van 24 uur.