NL

25 januari 2021

Informatieavond Borstvoeding Harderwijk

Vooral de eerste dagen na de bevalling zijn cruciaal voor het slagen van borstvoeding op de langere termijn. Meestal gaat het geven van borstvoeding vanzelf, maar soms doen zich moeilijkheden voor en is extra hulp of advies gewenst.

Informatieavond Borstvoeding Harderwijk

Door zelf al wat meer te weten over hoe borstvoeding werkt en waar je op kunt letten is het volgen van een informatieavond in de zwangerschap samen met je partner van grote toegevoegde waarde. Tevens maak je dan al kennis met de lactatiekundige, Erna Schuiteman.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Waarom borstvoeding geven?
  • Huid op huid contact
  • Voedingshoudingen
  • Opstartproblemen
  • Er is ruimte voor interactie en persoonlijke vragen

Locatie
De informatieavond wordt gegeven op 2 locaties in Harderwijk, Gezondheidscentrum en Verloskundigenpraktijk de 9 maanden. Dit is onder voorbehoud van de richtlijnen van het RIVM. Indien de voorlichtingsavond niet fysiek door kan gaan, dan wordt het een online interactieve voorlichting via Zoom. Houd de website van de lactatiekundige in de gaten voor actuele informatie over de voorlichtingsavond.

Voor adressen zie de website van de lactatiekundigehttps://www.metdeborstvooruit.nl/info-avond-harderwijk

Kijk voor de juiste locatie op de website van de lactatiekundige https://www.metdeborstvooruit.nl/info-avond-harderwijk

Tijd
Aanvangstijd is 19.15 uur; inloop vanaf 19.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.45 uur

Kosten
Voor de zwanger € 15,00 + partner € 5,00 = € 20,00 (inclusief koffie/thee)

Graag voor de cursus avond overmaken naar NL51RABO0160483018 tnv E.T. Schuiteman, o.v.v. BV avond harderwijk + datum. Op de avond zelf is er de mogelijkheid te pinnen of contant af te rekenen. Wil je een factuur ontvangen, vermeld dit dan op het inschrijfformulier. Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden deze cursus.

Aanmelding
Door het invullen van het aanmeldingsformulier via de volgende link https://www.metdeborstvooruit.nl/info-avond-harderwijk