NL

Informatieavond voor aanstaande ouders Harderwijk

Wil je goed voorbereid zijn op de aankomende bevalling en weten wat er zoal bij komt kijken tijdens de kraamperiode? Kom dan naar onze informatieavond. Deze avond wordt verzorgd door een kraamzorgorganisatie uit de regio en één van de verloskundigen van verloskundige praktijk Harderwijk

Informatieavond voor aanstaande ouders Harderwijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Kraamzorg, wat kun je verwachten
  • Keuze van de voeding van de baby
  • Rol van de partner
  • De hielprik en de gehoortest
  • Het consultatiebureau
  • De bevalling
  • Omgaan met pijn
  • Verschillende baringshoudingen

Tijd
19.00 - 21.00 uur ; inloop vanaf 18.45 uur

Locatie
• Zkh St Jansdal Harderwijk, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk "de Dageraidzaal"

Kosten
• Deelname is gratis

Aanmelden
• Aanmelden kan via info@cjgharderwijk.nl
Vermeld daarbij je naam, aantal personen en de naam Verloskundigenpraktijk Harderwijk

Data's voor 2018 zijn:

19 februari, 23april, 18.juni, 20 augustus , 8 oktober, 17 december